logo

Fremtidsrettet karriere med utdanning i Cyber Security

Er du nysgjerrig på en industri i sterk vekst som er høyt prioritert i organisasjoner akkurat nå? Ønsker du å lære mer om IT-sikkerhet og hvordan hjelpe norske selskaper med å minimere digital risiko? Nå har du sjansen til å få en fremtidsrettet karriere innen Cyber Security med vårt 12 ukers intensive utdanningsprogram. Etter utdanningen er du sikret oppdrag gjennom Academic Work.

Hvorfor Cyber Security?

Kraftig økning i Cyber Security-markedet 

Cyber Security-markedet forventes å ha en kraftig økning i de kommende årene, og 1 av 3 toppledere i nordiske selvskaper sier de anser dette som en av de aller største trusselene mot deres virksomhet. Fokuset på datasikkerhet har økt, og det har også behovet etter kompetente Cyber Security Engineers. For å møte denne utviklingen og det nye trusselbildet tilbyr AW Academy intensivutdanning i Cyber Security, og kandidatene har en fremtidrettet og spennende karriere i vente etter utdanningen. 

Som datasikkerhetsingeniør vil du jobbe i en bred rolle innen de generelle områdene; strategisk sikkerhet, driftssikkerhet og teknisk sikkerhet. Den økte digitaliseringen i samfunnet kombinert med kontinuerlig utvikling og mer bruk av offentlige skytjenester skaper et enda større og komplekst trusselbilde, og behovet for ekspertise innen datasikkerhet er stort. Les mer om hvorfor Cyber Security er så populært her.  

Cyber Security Engineer på 12 uker 

Utdanningen starter med obligatoriske forstudier, fire uker før programmets første skoledag. Målet er å generere den samme grunnleggende kunnskapen for alle deltakere i programmet for å kunne bygge videre på gjennom kurset. Forstudiene vil bli utdelt dagen etter oppstartskvelden, og er utgangspunktet for deltakernes reise mot en ny karriere. Materialet introduserer IT-sikkerhet, dataarkitektur og nettverk samt grunnleggende om Python og Linux. 

Dette lærer du:

 • Introduksjon til Cyber Security og ulike typer dataangrep
 • Python-programmering
 • PowerShell Scripting
 • SQL og nettverkssikkerhet
 • Sikkerhetsrisiko, risikoanalyse og overblikk over trussellandskapet
 • Sikkerhetsovervåking og penetrasjonstesting
 • Hendelsesstyring og rapportering
 • Nettverksarkitektur og nettverksprotokoller
 • Utover dette har programmet fokus på utvikling av «soft skills» som selvledelse, tidsstyring og forretningsforståelse.

Hvem ser vi etter?

Om deg 

Academic Work har ansvar for rekrutteringsprosessen hvor det fokuseres på den enkeltes evner, egenskaper og motivasjon. Det som betyr noe for oss er hva du kan gjøre imorgen, ikke hva du gjorde i går. Derfor begynner utvelgelsesprosessen med tester som måler om du har det som trengs for å lære det nye fagområdet på 12 uker. Se Academic Work sin annonse her for mer informasjon. 

Lokkes du av viktige og høyt prioriterte arbeidsoppgaver der du:

 • Arbeider for å identifisere og minimere digitale trusler
 • Jobber som junior SOC-analytiker, penetrasjonstester, junior IT-sikkerhetsanalytiker eller identifiserer trusselbilder
 • Kan utvikle deg som konsulent innen et felt i kontinuerlig utvikling

Kjenner du deg igjen i en eller flere av følgende påstander?

 • Har en brennende interesse for IT-sikkerhet og ny teknologi
 • Har sterk motivasjon for å delta i et krevende og intensivt utdanningsprogram
 • Har en fleksibel holdning, er tålmodig og trives med å løse utfordrende problemstillinger
 • Har gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Les mer om Phucs opplevelse av det digitale Cyber Security-programmet som går inn i de siste ukene her.  

Samarbeidspartnere

Potensielle oppdragsgivere etter utdanningen

De siste fire årene har Orkla IT satset sterkt på å bygge opp et robust team innenfor sikkerhet med totalt 16 ansatte innenfor ulike områder. Det betyr at du vil få en forståelse av bredden, men samtidig kunne fordype deg innenfor et variert utvalg av fagretninger. Sikkerhetsteamet arbeider blant annet med retningslinjer og protokoller, tilgangsstyring, sårbarhetshåndtering, sikkerhet i skyen, arkitektur og infrastruktur. Videre bruker de teknologier som Azure, SAP, Microsoft, Splunk og Bloodhound. Hos Orkla IT vil du møte en engasjert gjeng som brenner for faget og som vil utfordre deg til å stille spørsmål ved status-quo.

Orkla/Orkla IT er et hjem du kan vokse i. De er opptatt av å utvikle sine ansatte videre, samtidig som de har det gøy på jobb.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Orkla IT er Orklas sentrale IT organisasjon. Orkla IT leverer tjenester og rådgivning innenfor områdene IT drift, IT prosjekter, IT styring og IT ekspertise til Orkla konsernet og majoriteten av Orklas forretningsenheter. Orkla IT har rundt 150 ansatte og hovedkontor på Skøyen i Oslo. De trenger mennesker som forstår forretningen dems og mennesker som er sterke teknologisk. Orkla IT har dyktige fagmiljøer blant annet innen områdene Cyber Security, prosjektledelse, arkitektur, utvikling og koding, integrasjon, data, statistikk og analyse, drift og forvaltning. 

Les mer om Head of Security Operations hos Orkla, og sikkerhetsteamet med lidenskap for faget her 

Accenture løser utfordringer selskaper, organisasjoner og etater står overfor. Dette gjør de med entusiasme, kunnskap, innsikt og teknologi. Accenture har et bredt spekter av innovative verktøy, en læringskurve som aldri stanser og et globalt nettverk som gir de en verden av erfaringer å høste av. Selskapet holder seg alltid i forkant; de skaper endringer over alt. Med over 7000 ansatte som jobber med informasjonssikkerhet er sikkerhetsavdelingen til Accenture ledende innenfor informasjonssikkerhet i både Norge og globalt. I Norge har Accenture per i dag 40 konsulenter som jobber sammen med rådgiving, prosjektledelse, utvikling og komplekse arkitekturoppgaver. Hos Accenture vil du få jobbe sammen med kloke hoder innen Cyber Security, og du vil få muligheten til å jobbe på noen av de mest spennende teknologiprosjektene i Norge. Ved å bli en del av Accentures dyktige og engasjerte sikkerhetsteam kan du bli med å forme fremtiden og utføre betydningsfullt arbeid som skaper verdi for Accenture sine kunder – og for Norges innbyggere som mottakere av offentlige og private tjenester.

Move er spesialister på IT-infrastruktur. Selskapet leverer spisskompetanse, tjenester og løsninger til offentlige og private virksomheter i hele Norge. Gjennom design, integrasjon og forvaltning bidrar Move til å gi virksomheter en kostnadseffektiv, sikker og fleksibel IT-infrastruktur basert på det beste markedet tilbyr av løsninger og tjenester. Move er både konsulentselskap, systemintegrator og tjenesteleverandør.

Move Consulting er et av de store IT-kompetansemiljøene i Norge med unik spisskompetanse innenfor et bredt spekter av løsningsområder. Strategien er å ha høy tilgjengelighet på kompetanse for raskt å kunne levere konsulentkapasitet til våre kunder.

Move Solutions er en av landets ledende systemintegratorer. Gjennom rådgivning og design tilbyr vi våre kunder løsninger som er tilpasset virksomheten, basert på de til enhver tid ledende teknologier og tjenester.

Move Operations er en Multisourcing Service Integrator som leverer «best of breed» tjenester, integrerer tjenestene med eksisterende løsninger og kan forvalte hele eller deler av din virksomhets IT-løsning i vårt driftssenter uavhengig av om løsningen er i et datasenter eller i skyen.

Om utdanningen

Vår pedagogikk

Utdanningen er basert på Accelerated Learning. Dette innebærer praktisk læring i høyt tempo som forbereder på arbeidslivet, samarbeid i team og kontinuerlig feedback. Akkurat som i arbeidslivet, vil du jobbe både individuelt og i grupper sammen med dine klassekamerater. 

Din utvikling er viktig for oss på AW Academy, derfor vil du under opplæringen motta støtte fra lærere og din Program Manager for å se hvordan du holder følge med det tekniske og at det går bra med deg. Regelmessig vil du også gjennomføre tester og oppgaver slik at du kan følge med på din egen utvikling for å nå læringsmålene som er satt for programmet. Les mer om vår pedagogikk her.  

rocket

Ofte stilte spørsmål

AW Academy er en internasjonal tjenesteleverandør av profesjonell utdanning, omskolering og videreutvikling. AW Academy tilbyr enkeltpersoner og selskaper Accelerated Learning-basert utdanning og omskolering for de som ønsker en helt ny karriere eller styrke eksisterende kompetanse. Siden starten i 2015 har våre program vært fokusert rundt IT og programmering, men i dag tilbyr vi en rekke ulike alternativer for utdanning.  

Accelerated Learning er en pedagogisk tilnærming. Pedagogikken er basert på praktisk læring i høyt tempo, teamarbeid og kontinuerlige tilbakemeldinger. Opplæringen er alltid basert på konkrete, jobbrelaterte oppgaver som er relevante for rollen man skal inn i. Accelerated Learning er derfor en rask og effektiv måte å tilegne seg ny kunnskap på.  

AW Academy er for alle interesserte, uavhengig av bakgrunn og erfaring. Ved valg av konsulenter, er riktig holdning viktigere for oss enn tidligere erfaring. Vi ser etter søkere som er motiverte, ambisiøse og som har evnen til å tilegne seg kunnskap raskt.  

Det er i utgangspunktet kostnadsfritt. Skulle du velge å ikke fullføre kurset eller avslutte oppdraget vil en studiegjeld aktiveres. 

Academic Work tilbyr en valgfri lån- og stipendordning for alle kandidater i programmet, og kan være til hjelp i finansieringen av din karriereendring. 

 • Første utbetaling skjer første dag på Academy-kurset 
 • Andre utbetaling skjer en måned etter første utbetaling 
 • Tredje utbetaling skjer to måneder etter første utbetaling 
question

Flere spørsmål?

Se vår FAQ eller send oss en e-post til info@awacademy.no  

Våre samarbeidspartnere