logo

Vår pedagogikk - The AW Academy Way

For å møte kompetansebehovet innen IT i det norske arbeidsmarkedet, må utdanningen effektiviseres. Vår løsning er Accelerated Learning - en ny type intensiv utdanning som er effektiv både i læring og lengde. Les mer om vår egenutviklede pedagogikk - The AW Academy Way, som legger grunnlaget for en utdanning som er kvalitetssikker og effektiv.

The AW Academy Way

Vår pedagogikk - for effektiv læring

For å vokse må du utvikle deg, og for å utvikle deg må du fortsette å lære! Les hvordan vår pedagogiske modell, The AW Academy Way, legger grunnlaget for all vår utdanning og tilrettelegger for effektiv læring av kvalitet.

Siden 2015 har vi utfordret synet på utdanning, og hvordan endre karrierer og utvikle kompetanse. 

For å møte arbeidsmarkedets raske utvikling når det gjelder kompetansebehov, har vi behov for nye måter å tilegne oss kompetanse på. Derfor har vi utviklet vår egen pedagogiske plattform. The AW Academy Way fokuserer på metoder som tilrettelegger effektiv læring. 

Vårt syn på læring 

Våre kurs har et høyt tempo, med en hands-on-tilnærming som tilrettelegger for kontinuerlig tilbakemelding og alltid tett opp mot arbeidslivet. Vår utdanning baseres på Accelerated Learning, Action Learning, Peer to Peer Learning, Growth Mindset og Lifelong Learning. 

Hvorfor Accelerated Learning? 

Med vår pedagogikk som grunnlag, er vi sikre på at uansett behov – vil AW Academy bidra til mest mulig effektiv læring. Vitenskap viser at struktur i læring bidrar til en bedre opplevelse. Derfor har våre kurs konkret læringsutbytte og kontinuerlig veiledning for våre deltakere. Våre lærere har en ekstremt viktig rolle samtidig som deltakernes motivasjon er nøkkelen til suksess. Det er derfor vi håndplukker de beste lærerene og ekspertene innenfor det besteme fagfeltet, med et engasjement for å utvikle kompetanse. 

Hva er læringsutbytte? 

Læringsutbytte danner grunnlaget når vi utvikler nye program. Dette indikerer hvilken kunnskap, kompetanse og ekspertise deltakerne forventes å tilegne seg i løpet av utdanningen. Konseptet har vært sentralt innenfor læring i EU siden 2004, og retter et større fokus på individuell læring. Gjennom læringsutbytte blir det mer tydelig for både deltakerne og lærerne hva målet med kurset er. 

Accelerated Learning

Effektiv læring som fokuserer på bruk av hele hjernen. Accelerated Learning er basert på hjerneforskning, og baseres på Hands-on-læring, samarbeid og kontinuerlig tilbakemelding. Accelerated Learning er den effektive veien til ny karriere og ny kompetanse.

Action Learning

“Learning by doing” er en tilnærming som retter fokuset mot problemløsning av engasjerende og motiverende oppgaver tett nærliggende til arbeidslivet. Med Accelerated Learning og Action Learning jobber vi med en kombinasjon av teori og praksis som effektiverer læringsprosessen.

Growth Mindset

Bygger på troen om at kompetanse, kvaliteter og kunnskap kan dyrkes gjennom egen innsats. Øving gjør mester. Tilbakemelding og refleksjon er de mest sentrale faktorene til våre lærere for å motivere til et Growth Mindset for våre deltakere. Ved å kontinuerlig reflektere over hva som læres, legges grunnlaget for videre læring i arbeidslivet.

Peer-to-Peer

Strukturert, men fleksibel læring med medstudenter. Vi i AW Academy tror at effektiv læring oppnås i møte med andre, både lærere og medstudenter. Det innebærer å være aktiv – en passiv tilnærming til læring fører sjeldent til suksess.

Lifelong Learning

Læring skjer kontinuerlig. Motivasjon og utvikling gjennom livet, både privat og profesjonelt er sentralt. Vi i AW Academy tror at læring ikke bare skjer innenfor formelle strukturer, men også i det daglige arbeidet man gjør. Livslang læring er sentralt for hvordan vi jobber med læring i praksis, og gjør seg synlig gjennom måten vi oppfordrer individer til videre læring. Gjennom vårt konsept utfordrer vi både utdanningsidealet og hvert individs ansvar ovenfor seg selv og sin personlige utvikling og læring.

"Our core is our own developed pedagogical methods, based on how people learn the most efficient way, that's how we make people and companies grow!"

Rebecca Stenström, Head of Learning & Development AW Academy

Jeg var inne på tanken om å utdanne meg videre innen IT, da jeg fikk muligheten til å kombinere jobb og lære mer om IT og teknologi så jeg på det som en utrolig stor mulighet. Denne jobben har gitt meg det beste av to verdener, både å lære meg mer om IT og programmering, og jobbe innen det jeg har studert.

Mia

SAS Institute

Les hele historien

AW Academy er ikke en enkel inngangsbillett inn i IT-bransjen. Men hvis du ønsker en billett som hjelper deg nærmere drømmen om en ny karriere innen IT, en trygg og fremtidssikker jobb. Da bør du søke.

Cathy

JavaScript

Les hele historien

Jeg har aldri hatt det så gøy på jobb før! Jeg får fortsette å utvikle meg, og grunnlaget AW Academy har gitt er solid.

Jon

Salesforce

Les hele historien

Lær mer om vår pedagogikk

The AW Academy Way

Vil du lære mer om vår pedagogikk? Les om vår pedagigiske plattform, The AW Academy Way . Bli med på vår læringsreise.